Królowa Świata — nr 2-3(52-53)/2018Drodzy Czytelnicy Królowej Świata!

Wielki Post i wpisane w niego nabożeństwa pokutne Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, Misteriów Pasyjnych w centrum stawiają tajemnicę krzyża. Kolejny raz odkrywamy tę miłość Boga do nas, która wyraziła się w śmierci Jezusa na krzyżu.

W swoim nauczaniu św. Jan Paweł II mówił, iż krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy ludzkiej kondycji. Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. Rozpowszechniana dziś powierzchowna kultura, która przypisuje wartość tylko temu, co ma pozór piękna i co sprawia przyjemność, chciałaby nam wmówić, że trzeba odrzucić krzyż. Ta moda kulturowa obiecuje sukces i szybką karierę, nakłaniając do realizacji własnych dążeń za wszelką cenę i zachęca do nieodpowiedzialnego przeżywania płciowości i do życia pozbawionego celu, wyzbytego szacunku dla innych. Trzeba nam otworzyć oczy, bo to nie jest droga prowadząca do radości i do życia, ale ścieżka wiodąca w przepaść grzechu i śmierci. Jezus mówi: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 16, 24-25). Jeżeli krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój. Bez Boga krzyż nas przygniata, z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie.

Św. Filip Neri przestrzegał, że jeśli ktoś ucieka przed własnym krzyżem, znajdzie na drodze jeszcze większy. Trzeba zaufać św. Pawłowi, iż Bóg daje go na miarę naszych możliwości. Trzeba odważnie przyjąć go, aby nie przygniotły nas wydarzenia życia i abyśmy z Chrystusem mogli zwyciężyć zło i śmierć i w pełni odnaleźli samych siebie.

Ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:
Artykuł
str.
ks. Ireneusz Gizan COr
• Kronika parafialna — stycze-luty 2018
2
s. Rosa Tcheza fmm
• Popielec w Kongo Lubumbashi Pokój i dobro! Pragnę w kilku słowach podzielić się zwyczajami wielkopostnymi w moim rodzinnym kraju. W Środę Popielcową w Congo Lubumbashi, kościoły są pełne dorosłych i dzieci, które oczekują na posypanie głowy popiołem. Także nie katolicy przychodzą do kościoła, aby otrzymać popiół. Grupy katolików wybierają różne posługi: odwiedzają więźniów, osoby starsze, dzieci w sierocińcach, chorych w szpitalach. Oprócz tego w każdy czwartek jest wystawienie Najświętszego Sakramentu przez cały dzień we wszystkich parafiach. Na drogę krzyżową przychodzi też bardzo dużo ludzi, nawet z bardzo daleka, jak Katolickie Moms Z Lubumbashi.
4
Noemi Zasada
• Droga Krzyżowa
5
Uprzywilejowani świadkowie Tradycji
ks. Michał Krawczyk
• Jan Damasceński W Tradycji Kościoła Wschodniego nazywany jest „Złotem płynący”, wielkim obrońcą obrazów, uznawany za ostatniego z ojców Kościoła Wschodniego.
11
dr Jolanta Skuza
•Żołnierze wyklęci w powiecie radomskim w latach 1945-1950 Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie. Pierwszy marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
12
Na wielkim i małym ekranie
Maja Janczykowska-Kuna
• Niemy lament Obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. Ma niesamowitą siłę. Zwiagincew ponownie wciąga w swój świat, mimo iż jest to miejsce odpychające, zaludnione przez tych, którzy opierają egzystowanie na chłodnej kalkulacji. Jest w tej wizji jednak tyle autentyczności, tyle prawdy, że od pierwszej sceny „Niemiłość” oglądamy z przyjemnością. Reżyser dokonał ciekawej analizy współczesnego społeczeństwa rosyjskiego, uświadamiając, do czego może doprowadzić życie bez uczuć
15
Ulice, skwery, zaułki...
Paweł Puton
• Radomskie miejsca kultu i pamięci św. Kazimierza Początek marca w Radomiu od wielu już lat wiąże się z obchodami święta Patrona Miasta św. Kazimierza Królewicza. W tym roku minęło już 35 lat, od kiedy wyniesiony na ołtarze syn króla Kazimierza Jagiellończyka ogłoszony został wspomożycielem w niebie dla mieszkańców Grodu nad Mleczną.
16
Rośliny wokół nas...
Anna Rudny
• Śnieżyczka przebiśnieg Śnieżyczka przebiśnieg to roślina, która dostała swoją nazwę ze względu na bardzo wczesną porę zakwitania, a także na biały kolor kwiatów. Kiedy zima zbliża się ku końcowi, a my wypatrujemy już pierwszych oznak wiosny, wśród śniegu, w lasach i na łąkach można dojrzeć pierwsze radosne plamki zielono-białe. Jest to właśnie nazywany zwyczajowo przebiśnieg - pierwszy zwiastun wiosny. Spotkać go można w cieplejsze dni nawet już w styczniu, choć okres ich kwitnienia przypada od lutego do kwietnia.
19
s. Katarzyna Kostrubiec fmm
• Święte Triduum w Republice Południowej Afryki Jak sięgam pamięcią 4 lata wstecz gdy przebywałam na doświadczeniu misyjnym w Republice Południowej Afryki, Wielki Czwartek obchodzony jest tak jak w Polsce.
20
Beata Peć
• Spotkania dla kobiet Już trzeci rok organizujemy wyjątkowe, otwarte spotkania dla kobiet — przed dwoma laty przeżyłyśmy cykl czterech spotkań w Katolickim Liceum: „Jesteśmy piękne Twoim pięknem, Panie!”; „Troska o dom Twój pożera mnie”; „Kim jest ta...?”; „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” (dla kobiet i mężczyzn). W ostatnim roku spotykałyśmy się w Kawiarence na Młodzianowie.
22
Wojtkiewicz Magdalena
•Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri jest koedukacyjną szkołą założoną przez Kongregację Oratorium św. Filipa Neri w 1991 roku jako pierwsza szkoła katolicka w diecezji radomskiej. Sztandar szkoły z wizerunkiem Patrona poświęcił Ojciec Św. Jan Paweł II w 1995 roku. To szkoła prywatna kładąca nacisk na wszechstronny rozwój wychowanków zarówno w sferze intelektualnej, jak i duchowej. W tej chwili do liceum i szkoły podstawowej uczęszcza około 300 uczennic i uczniów, co stanowi 12 klas.
23
Jakie to dobre — kuchenne smaki
Justyna Czyż
• Na góralską nutę Wiele osób kocha góry, choćby ze względu na krajobrazy, wyjątkowych ludzi, folklor. Będąc tam delektujemy się także smakiem regionalnych potraw. Po niedawnym zimowym wypadzie w góry sama przyrządziłam danie na góralską nutę. Chciałabym się podzielić przepisem, tym bardziej, że potrawa nie wymaga wyszukanych składników. Tradycyjnie są to moscole - placki ziemniaczane po góralsku wypiekane na rozgrzanej kuchennej blaszce. Ja przepis na nie odrobinę zmodyfikowałam.
23
Z biblioteki Baroniusza
Krzysztof Szwarc
• Pytania o wiarę Dialog jest istotą, podstawą poznania i zawsze ma wymiar egzystencjalny, angażujący. Dialog ponadto to pewien konkret, nieabstrakcja, to proste (niekiedy, nie) pytania i (przekonujące, bądź nie) odpowiedzi. Dialog to spotkanie. Publikacja, którą dziś Państwu polecam, jest właśnie... angażującym spotkaniem, angażującym konkretem.
24
Idziemy do kina
Wojciech Sałek
• Maria Magdalena — czyli opowieść o kobiecie niezwykłej W Nowym Testamencie Maria Magdalena jest wspominana dwanaście razy przez wszystkich czterech ewangelistów. Według Encyklopedii Katolickiej była wdową lub niezamężną i prawdopodobnie bogatą kobietą. Pochodziła z Magdali, Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, zaliczała się do kręgu Jego pierwszych uczniów. W czasie ukrzyżowania, o czym piszą wszyscy ewangeliści, stała pod krzyżem, była świadkiem śmierci Chrystusa, zdjęcia z krzyża i pogrzebu.
24