Królowa Świata — nr 7-8(57-58)/2018Drodzy Czytelnicy Królowej Świata!

22 sierpnia w kalendarzu liturgicznym jest wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. Na koniec oktawy uroczystości Matki Bożej Wniebowziętej rozważa się jej ukoronowanie na Królową nieba i ziemi. Dla nas jest to uroczystość, gdyż nasz kościół ma tytuł Matki Bożej Królowej Świata. Również parafia, której terytorium otacza świątynię, obejmując całe osiedle Nad Potokiem i ulice do niego przylegające, jest pod tym samym wezwaniem. Przez pryzmat wiary jest to ważne doroczne wydarzenie, gdyż wiąże się z odpustem w tym kościele i parafii. Przez udział we Mszy świętej, nabożeństwie lub nawiedzenie kościoła i modlitwę w nim, możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Są nimi wspomniany pobyt w świątyni, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej, intencja zerwania z przywiązania do grzechu nawet lekkiego oraz modlitwa w intencjach Ojca świętego Franciszka. Odpust, czyli darowanie kary doczesnej, jaką zaciągamy przez popełnienie grzechów, odpuszczonych w spowiedzi, można uzyskać i ofiarować za siebie lub za jedną z osób zmarłych. Nie można go ofiarować za kogoś z żyjących. Jest to zatem osobisty akt pobożności. Świadomość potrzeby odpustu jest tym większa, im głębsza jest wiara i potrzeba miłosierdzia. Maryja najbardziej wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. Jej królowanie jest panowaniem serca z mocą czułości i miłości. Niech Królowa Świata, patrząca ze schodów naszego kościoła i zapraszająca do jego wnętrza, wyprosi nam ten dar, abyśmy mogli zaczerpnąć ze źródeł miłosierdzia w sakramentach pokuty i Eucharystii. Niech zachęci nas wezwanie papieża Franciszka: Wzięci za rękę przez Dziewicę-Matkę i przed Jej obliczem możemy radośnie wyśpiewywać miłosierdzie Pana. Możemy powiedzieć: moja dusza śpiewa dla Ciebie, Panie! Miłosierdzie, jakie okazałeś wszystkim swoim świętym i całemu wiernemu ludowi, ogarnęło także i mnie. Ze względu na pychę serca żyłem, goniąc za moimi ambicjami i korzyściami, ale nie udało mi się zająć żadnego tronu, o Panie! Jedyna możliwość wywyższenia to ta, że Twoja Matka weźmie mnie w ramiona, okryje swoim płaszczem i umieści obok Twojego serca. Niech się tak stanie.

Ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:
Artykuł
str.
red.
Tylko dla orłów? W kwietniu 2019 roku pierwsi uczniowie, którzy kończą zreformowaną szkołę podstawową, podejdą do nowego testu. Egzamin ósmoklasisty będzie egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy absolwent podstawówki musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale zastąpi on egzamin gimnazjalny jako podstawę rekrutacji do szkół średnich. Dlatego, mimo że nie będzie można go oblać, jego wynik będzie dla ucznia bardzo ważny. Nic dziwnego — egzamin nie tylko obejmie młodzież, której w wyniku reformy edukacji od VII klasy zmieniono program, ale także odbędzie się w roku, w którym jednocześnie ostatni uczniowie gimnazjów napiszą test gimnazjalny. Następnie oba roczniki jednocześnie będą ubiegać się o miejsca w liceach i technikach (choć do oddzielnych oddziałów i na odrębnych zasadach). Stąd jasne, dlaczego już dziś budzi on emocje.

Pierwszy egzamin obejmie język polski, matematykę i język obcy (wolno wybrać jedynie ten język, którego dziecko uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych). Czy będzie trudniejszy od swojego poprzednika? Na pewno będzie inny, bliższy w formie do egzaminu maturalnego. Z jezyka polskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowała zwiększenie zadań otwartych, w których uczeń będzie musiał samodzielnie coś napisać (do tej pory takich zadań było tylko 2 na 22, teraz połowa dająca 70% punktów). Jeśli nie przeczytał wcześniej porządnie tekstów z wyznaczonej listy lektur, nie będzie mógł rozwiązać wszystkich ćwiczeń. Z matematyki jest dwa razy większa liczba otwartych zadań (najwyżej punktowanych i często najtrudniejszych) – 6 na 22. Dla gimnazjalistów w 2017 r. były 3 na 23. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to optymistycznie. Nie popadajmy jednak w panikę.

Nie święci garnki lepią,
a egzaminy zdać może każdy, kto od początku roku szkolnego przysiądzie do systematycznej nauki. Dlatego już od połowy września w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym ruszamy z PKS-em, czyli

Przygotowawczym Kursem
Specjalnym dla ósmoklasistów.

Cel kursu to możliwie najwyższy wynik egzaminu końcowego. Niewątpliwą okolicznością sprzyjającą efektywnej nauce jest to, że na zajęciach spotkają się uczniowie, którzy mają wspólny cel, chcą wiedzieć więcej i rozumieć lepiej. W ten sposób działają motywująco, budują pewność siebie i poprawiają samoocenę.

W ramach kursu gwarantujemy:
— kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
— kompetentnych i sprawdzonych nauczycieli — są to doświadczeni egzaminatorzy gimnazjalni i maturalni
— specjalny program kursu dostosowany do wymagań i formy egzaminu, umożliwiający szybką diagnozę i nadrobienie zaległości ucznia — zajęcia nie będą powieleniem szkolnych lekcji!
— systematyczną powtórkę materiału oraz ćwiczenie umiejętności, które będą egzekwowane podczas egzaminu
— duży wybór materiałów dydaktycznych oraz testów, zadań i arkuszy egzaminacyjnych
— kontrolę postępów w nauce, sprawdziany okresowe i próbny egzamin na zakończenie kursu
— rozpoczęcie: początek października 2018
— zakończenie: kwiecień 2019, tuż przed egzaminem
— liczba godzin lekcyjnych: 44 z każdego przedmiotu
— częstotliwość: 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne z każdego przedmiotu (wtorek, środa, czwartek — 17.30-19.00)
— koszt udziału w kursie:
• jeden przedmiot – 350 zł
• dwa przedmioty – 680 zł
• trzy przedmioty – 990 zł
• 1 godz. zajęć – 8 zł
— zapisy: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu, ul Grzybowska 22, tel. 48 363 95 96

Z PKS-em do liceum!
2
Piotr Ciołkiewicz
Gwiazda Niepokalanej Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” pragnie świat otoczyć modlitwą o pokój, przed Najświętszym Sakramentem. Inicjatywa nosi nazwę „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Jest to projekt utworzenia dwunastu Międzynarodowych Centrów Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu na świecie. Powstają one w miejscach szczególnie dotkniętych skutkami wojen, brakiem porozumienia pomiędzy narodami i religiami, wychodząc naprzeciw tym, którzy pragną pokoju oraz pojednania i poszukują jego autentycznego źródła. Są odpowiedzią na liczne wezwania św. Jana Pawła II i Jego Świątobliwości, aby odnajdując Chrystusa pośród najbardziej ubogich i potrzebujących nieść im wsparcie w zakresie uczynków miłosierdzia wobec ciała i modlitwy, aby ci którzy dotknięci są bólem i cierpieniem odzyskali godność oraz odnaleźli pokój w Jezusie Chrystusie.
4
550. Rocznica przybycia oo. Bernardynów do Radomia
ks. Michał Krawczyk
Działalność społeczno-duszpasterska radomskich bernardynów od 1936 r. Po kasacie radomskiego klasztoru w 1864 r. kilku zakonników przebywało w nim dość krótki czas. Ostatni zakonnik zmarł w Radomiu 19 II 1866 r., był to o. Arseniusz Kawczyński. Po jego śmierci władze carskie nie pozwoliły już na sprowadzenie żadnego nowego bernardyna do Radomia. Od tego czasu posługę duszpasterską w kościele pw. św. Katarzyny pełnili księża diecezjalni. Przeważnie formalnie pełnili funkcję wikariuszy w parafii pw. św. Jana w Radomiu, byli jednak rektorami świątyni pobernardyńskiej. W 1867 r. władze carskie zniosły także działające przy kościele bractwo św. Anny, które oskarżano również o działalność patriotyczną.
6
kl. Michał Starnawski COr
Dorastanie w świętości Na obrazach przedstawiany jest często jako kapłan w podeszłym wieku, celebrujący Eucharystię, trzymający białą lilię bądź ubrany zwyczajnie, w sutannie z białym kołnierzykiem. Nie trudno się domyślić, o kogo chodzi. Jednakże czy kiedykolwiek przyszło nam na myśl, jak wyglądał, jaki był w dzieciństwie św. Filip Neri? Dlaczego nadano mu przydomek Pippo Buono, czyli Dobry Filipek? I jakie doświadczenia kształtowały go ku „apostolstwu radości”?
8
Misje
s. Dorota Duma fmm
Misja w Korei Kochani, pozdrawiam serdecznie, a tymi kilkoma zdaniami, pragnę się podzielić z Wami moim życiem.
W sierpniu miną dwa lata, odkąd przyjechałam do Korei Południowej. Obecnie mieszkam w Seulu w naszym Domu Prowincjalnym. W całej Korei Południowej jest około 150 sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. W większości są to siostry Koreanki, sióstr innej narodowości jest 7 — trzy Polki, dwie Hinduski, jedna Amerykanka i Wietnamka.
10
Magdalena Wojtkiewicz
Wolność łączy Po raz kolejny Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do wolontariatu podczas akcji społecznej „Wolność Łączy”. Akcja organizowana była w ramach obchodów 74. Rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00, a jej cel to upamiętnienie godziny „W” i upowszechnianie wiedzy o znaku Polski Walczącej.
11
Ulice, skwery, zaułki...
Paweł Puton
Kotarwicki Kamień z „Bożymi stópkami” W okresie wakacji na trasie naszych podróży, często trafiamy do miejsc, kryjących rożne niesamowite historie. Nie raz są to miejsca owiane pięknymi legendami, sięgającymi do odległych czasów. Wiele z nich w ciekawy sposób łączy się z tajemnicami naszej wiary i choć często więcej we wszystkim pierwiastków „ludowych” — trudno nie zachwycić się nad pięknem rodzimej kultury i tradycji. Od kilku tygodni możemy w pełni cieszyć się jednym z takich właśnie niesamowitych miejsc, tuż za rogatkami Radomia.
12
Magdalena Wojtkiewicz
Radomianie na barykadach Warszawy Ilu ich było? Dziś trudno dokładnie odpowiedzieć. Przemysław Bednarczyk, radomski historyk, autor filmów i rekonstrukcji historycznych, twierdzi, że liczbę zidentyfikowanych przez niego 105 nazwisk radomskich uczestników Powstania Warszawskiego można podwoić albo i potroić. W większości byli to młodzi ludzie, pochodzący z Radomia studenci warszawskich uczelni oraz słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, którzy po ukończeniu nauki w naszym mieście wyjeżdżali na studia do Warszawy bądź podejmowali tam pracę jeszcze przed wojną czy już w czasie okupacji. Wśród walczących znaleźli się również radomscy harcerze i harcerki. Walczyli oni m.in. w harcerskich batalionach Zgrupowania „Radosław”. 
15
Rośliny wokół nas
Anna Rudny
Paprocie Paprocie, których na całym świecie jest około 10 tyś. gatunków, należą do roślin o pochodzeniu prehistorycznym. W tamtych czasach były bardziej różnorodne i liczyły prawdopodobnie nawet milion gatunków. Nie posiadają one kwiatów. Rozmnażają się za pomocą zarodników. Najliczniej reprezentowane są w strefie międzyzwrotnikowej, gdzie można spotkać formy drzewiaste, osiągające nawet do 20 metrów. W Polsce mamy 45 gatunków tych roślin. Są to niewielkich rozmiarów okazy. Wysokością wyróżnia się orlica pospolita, mająca liście wysokie nawet na 2 metry.
18
Maja Janczykowska-Kuna
Filmowe wakacje Sierpień to doskonały czas na rekreację. A gdy klimat za oknem zmusza nas do zrezygnowania ze spacerów i innych aktywnych rozrywek, możemy spędzić miłe chwile przed telewizorem. Tym bardziej, że lista nieobejrzanych jeszcze filmów nigdy się nie kończy. Są natomiast wśród nich takie, których oglądania nie wypada odkładać na później. Te nagradzane, niebanalne projekty zaproponuję państwu tworząc listę. Nie zamierzam ich porządkować pod względem atrakcyjności bądź też innych walorów, dlatego kolejność umieszczenia ich w zestawieniu jest dowolna i nie warto się nią sugerować.
20
Ewa Wodecka
Rekolekcje w Wilnie — mieście Miłosierdzia Oratorium Rodzin w tym roku po raz drugi na miejsce rekolekcji wakacyjnych wybrało Wilno. 21-29 lipca 2018 spędziliśmy więc w Mieście Miłosierdzia. Tak jak w zeszłym roku zamieszkaliśmy w gościnnych progach Wileńskiego Seminarium Duchownego św. Józefa.
22
Jakie to dobre — kuchenne smaki
Justyna Czyż
Deser Lato rozpoczęło się na dobre, powróciły utęsknione sezonowe zapachy i smaki. To idealny moment, żeby korzystać z dobrodziejstw natury i czerpać z nich w kuchni. Sklepowe stoiska obfitują w chrupkie warzywa, świeże owoce i aromatyczne zioła. Krzaki aż uginają się od soczystych, dojrzałych truskawek, jagód i malin. Skarby z ogródka mogą trafiać prosto na talerz, jednak jeszcze lepiej będą smakować w pysznych deserach. Ich przygotowanie nie wymaga spędzania długich godzin w kuchni, ani wyszukanych składników. Proponuję dwa letnie przysmaki na bazie budyniu.
23
Z biblioteki Baroniusza
(z wprowadzenia)
Księga wspomnień Tadeusz Wydra 1958-2013 Pomysł spisania wspomnień zasugerował p. poseł Andrzej Kosztowniak. Spotkaliśmy się kiedyś obaj przy herbacie w Warszawie, w Ministerstwie Finansów, kiedy już rozpoczął swoją pracę w parlamencie. Pokazałem mu wtedy tablicę pamiątkową, która kilka miesięcy wcześniej została odsłonięta ku pamięci Tadeusza pełniącego funkcję dyrektora generalnego w ministerstwie. Zastanawialiśmy się wówczas jak można by przygotować upamiętnienie w kolejną rocznicę śmierci naszego przyjaciela. To była jakaś automatyczna i naturalna myśl, że powinniśmy utrwalać jego pamięć.
24
Idziemy do kina
Wojciech Sałek
„303. Bitwa o Anglię” — film, który jest hołdem bohaterom Jest to dramat wojenny z międzynarodową obsadą. To pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk superprodukcja, opowiadająca niesamowitą historię Dywizjonu 303 imienia Tadeusza Kościuszki — legendarnych polskich lotników, którzy stali się najskuteczniejszymi pilotami podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej.
24